فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی- اطلاعات تماس
ارتباط با نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره1080، موسسه خانه کتاب
صنوق پستی:313-13145
تلفن: 66499930
دورنگار:66415360
پست الکترونیکی: social@faslnameh.org

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی:
http://ssbr.faslnameh.org/find-1.57.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب